พิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)​

           เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Incubation of 5G Ecosystem to support the digital transformation of Thailand 4.0” ในโอกาสนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสู่บริการ 5G เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีที่จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อของทุกคน และนำพาศักยภาพสู่การเป็นดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ยุคใหม่ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น ๗

*********************************

 ​