พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563​

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เกษียณอายุเข้าร่วมรับโล่จากทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ในโอกาสนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

*********************************

 

​​