“การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”​

            เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาข้อมูลและสถิติประเทศไทยในยุคดิจิทัล” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ดำเนินรายการโดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง (TDRI) ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี

*********************************

 

​​