ครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง​

           วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวดวงเดือน ทวีผล ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

​​