สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563​

           วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม
และเจ้าหน้าที่จากกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 โดยมี นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมลงพื้นที่ฯ และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีและบริเวณอำเภอใกล้เคียง

*********************************