การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ​

            วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​