การประชุมคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563/1​

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ครั้งที่ 1/2563/1 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ณ ห้องประชุม PTT GROUP (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

*********************************