โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯาร

*********************************

 

​​