ครบรอบ 59​​ ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ​

           เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ
59 ปี โดยมี นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และ นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยมูลนิธิธรรมรักษ์
แห่งวัดพระบาทน้ำพุ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6​ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​