โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ​

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติและ
กองนโยบายและวิชาการสถิติ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​