โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 3​

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา รุ่นที่ 3 องค์ความรู้ประกอบต่างๆ ของการจัดทำโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจัง​หวัดภาคกลางและภาคใต้ ระหว่าง 26 - 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************