รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญด้านดิจิทัล โดยมี
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองนายกฯ ได้ชื่นชมผลงานขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทุกกลุ่ม ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยสนับสนุน ดีอีเอส ในการทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย ดำเนินผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง และเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

*********************************

 

​​