ครบรอบ 20 ปี GISTDA​

           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ พร้อมด้วยนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโยลีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สทอภ. ครบรอบ 20 ปี และร่วมบริจาคเงินทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดี
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​