รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจราชการ​

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยนางสาว
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ​

*********************************