ม.ราชภัฏสกลนครศึกษาดูงาน

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำข้อมูลด้านสถิติและวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 (ทิศใต้) กรุงเทพฯ

*********************************