อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ​

           เ​มื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์

*********************************

 

​​