ตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ ​

           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ศรีสะเกษให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

*********************************

 

​​