ตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี ​

           วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

*********************************

 

​​