ดีอีเอส จับมือ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ จัด Digital Run 2020
หนุนคนไทยสุขภาพดี นำรายได้มอบมูลนิธิคนพิการไทย

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดงาน เดิน
วิ่งการกุศล Digital Run2020 โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย
สร้างสุขภาพ และเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสุขภาพด้านการสื่อสาร ความรู้สุขภาพเฉพาะบุคคล (Health Literacy) หรือ H4U (Health for You) และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย สำหรับบรรยากาศงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ อาทิ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นางปิยนุช วุฒิสอน และนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และพี่น้องประชาชนนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก
ณ ลานอเนกประสงค์ (หน้าอาคารสำนักงานใหญ่) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ

*********************************

 

​​​