ครบรอบ 24 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร​

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 24 และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​