ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/ 2563 ​

           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/ 2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด) โดยมีคณะทำงานจากศูนย์/กอง ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนสถิติจังหวัด ทั้ง 4 ภาค ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​​