สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ จ.ระยอง​

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมบน Tablet งานสนามให้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 150 คน โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองจังหวัดระยอง และสถิติจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ และร่วมบรรยาย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) การดำเนินการจากการใช้ฐานข้อมูล ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.ระยอง โดยการปฏิบัติงานสนามดังกล่าวจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 จ.ฉะเชิงเทรา

*********************************

 

​​​