สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ จ.ฉะเชิงเทรา ​

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ (ภายใต้แผน การปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ประจำปีงบประมาณ 2564) ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงาน แจงนับ โดยมี นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

*********************************

 

​​​