ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น​

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครบรอบ 49 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ได้เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่อุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคม ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

*********************************

 

​​​