พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ​

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสาน พระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานพระราชวังดุสิต

*********************************

 

​​​