ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงาน ​

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติและการเผยแพร่ข้อมูล ณ ห้องอบรม 4 ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​