เสวนาเรื่อง “ทำไมต้องทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ”​

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเสวนา เรื่อง “ทำไมต้องทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ” และนายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ร่วมเสวนาเรื่อง “บัญชีข้อมูลภาครัฐทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook page DGA THAILAND และ NSOOFTHAILAND งานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

*********************************

 

​​​