ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายมานะชัย บุญเอก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

*********************************