ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  

**************************************************

​ ​