การจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

    เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันจดทะเบียน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ณ ห้องแกรนด์บอลรูมสำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************