มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ได้มอบของขวัญ แก่ผู้แทนสำนักคณะกรรมการกลางเคหะชุมชนหลักสี่ เพื่อสนับสนุนสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​