ประชุมชี้แจง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด)

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงประเด็นปัญหา
ที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​