​​

   การสำรวจการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการสำรวจ
การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​