ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Data Governance Council) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้นโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพิจารณากระบวนการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​​