ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

          มื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​​​