กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

          นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นในยุค New Normal เพื่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ในหัวข้อ (Theme) “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง สิ่งของเหลือใช้เกินความจำเป็นทุกชนิดให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปจำหน่าย สำหรับหารายได้เข้ามาเป็นค่าเทอมและสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ณ บริเวณชั้น 2 ลานหน้าสำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

*********************************

 

​​​