การประชุมเพื่อดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service) ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564​ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

*********************************

 

​​​​