ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับสถิติจังหวัด

          มื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับสถิติจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) โดยการนำข้อมูลจากระบบทะเบียนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร มาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูล เพื่อควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบแผนการปฏิบัติหน้าที่ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Best Western Plus Grand จังหวัดนนทบุรี

*********************************

 ​

​​​​