การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand จังหวัดนนทบุรี

*********************************

 

​​​​