ร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี

          วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี และร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​