การอบรม “เตรียมความพร้อม การดำเนินงานนำเข้าชุดข้อมูลและ Metadata

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานนำเข้าชุดข้อมูลและ Metadata สู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน Agency Data Catalog” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำร่อง 31 หน่วยงาน ณ ห้องอบรม 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​