การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

          มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้อบรม (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบแผนการปฏิบัติหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล และเป็นวิทยากรตัวคูณ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand จ. นนทบุรี

*********************************

 

​​​​