การอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิชิตออฟฟิศซินโดรม

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิชิตออฟฟิศซินโดรม ให้แก่ข้าราชการส่วนกลางของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2๕๖๔ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​