การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม “เรื่อง การวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด” ณ โรงแรม ทีเค แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​ ​