แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

          วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*********************************

 

​​​​ ​