การประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

          วันที่ 6 เมษายน 2564 นายธนู สุวรรณโน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานและพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

​​​​ ​