การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

          วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต” ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​​ ​