มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 ณ ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​ ​