ประชุมการประเมินและเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบนิเวศข้อมูลแบบบูรณาการ
(Integrated Data Ecosystem and Str​engthening : IDEAS)

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติ กล่าวแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมดำเนินโครงการการประเมินและเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบนิเวศข้อมูลแบบ บูรณาการ (Integrated Data Ecosystem and Strengthening : IDEAS) ในรูปแบบ video message ในการประชุมทางไกล เรื่อง “Closing the Data Gaps to Protect Migrant and Displaced Children” จัดโดยองค์การทุน เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแผนการดำเนินงานของปี 2564 – 2566 ในการประชุมดังกล่าว Mr.Mark Hereward, Associate Director for Data and Analytics, UNICEF กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ข้อมูลมีความสำคัญมาก เราไม่มีทางรู้ว่าทุกคนปลอดภัย ถ้าเราไม่สามารถ count everyone”

*********************************

 ​

​​​​ ​ ​