ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz อสมท.ในรายการ คุยโขมงยามเย็น เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท และโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบทะเบียนเข้ามาเสริม เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หรือ
คุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริง จะทำให้ทราบข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ปรับเปลี่ยนกิจการ หรือดำเนินกิจการใหม่ สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงสร้างและการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้นจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า
ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

*********************************

 ​

​​​​ ​ ​​ ​